HELPRIVATE BEHANDLERE

Anders Simonsen

Fysioterapeut og osteopat.

simonsen_goal@hotmail.com

Julie Løvland

Osteopat og PT

julie.lovland@gmail.com

BEHANDLERE MED DRIFTSTILSKUDDS

Astrid Friis Larsen

Fysioterapeut

Beate Lund Johansen

Psykomotorisk fysioterapeut

Christian Faye-Schjøll

Manuellterapeut

Christian Vilming

Manuellterapeut

Stig Rakvaag

Fysioterapeut

Kjetil Even Giske

Fysioterapeut

Lena Aune

Fysioterapeut

Thomas Larsen

Manuellterapeut

Venche Helgeland

Fysioterapeut. Spesialist i barnefysioterapi

Trond Monsrud

Vikar psykomotorisk fysioterapeut

Christoffer Venås

Vikar psykomotorisk fysioterapeut

Nora Nikuravin

Vikar fysioterapeut, Kvinnehelse