TILGJENGELIGE BEHANDLINGSFORMER

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er bygget på vitenskapelig dokumenterte undersøkelser og tiltak for å fremme bevegelse og god helse. Vi tar i mot pasienter med alle former for plager eller utfordringer knyttet til muskel-skjelettsystemet.

MANUELLTERAPI

Manuellterapi er en mastergrads videreutdanning etter fullført fysioterapistudie med spesialisering i muskel-skjelettplager.

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Kroppen husker. Spenningstilstander i kroppen knyttes opp mot vanskelige nåværende eller tidligere livshendelser. Fokus på fortrolighet og kontakt med egen kropp. Psykomotorisk fysioterapi er en mastergrads videreutdanning etter fullført fysioterapistudiet.

BARNEFYSIOTERAPI

En barnefysioterapeut har etter endt fysioterapiutdanning spesialisert seg på barnets funksjon og og utvikling. Tar i mot alle former for problemstillinger og diagnoser, 0-18 år.

OSTEOPATI

Osteopati baserer seg på en grundig sykehistorie, manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen. Ikke tilknyttet HELFO og refusjonsordningen. Ingen ventetid for time

PERSONLIG TRENING

Veiledning og tilrettelegging av trening. Tett og individuell oppfølging. Motiverer og inspirerer mennesker på alle nivå til å nå sine mål.